Kategorie

Katalog
Wydawniczy

2018
Katalog 2018

 
 
 
 

ePUB: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podatnika.

Paweł Borszowski
Dostępność:
w ciągłej sprzedaży

Dostępna również jako:

2017 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ... książka
papierowa

Z przyczyn technicznych zakup eBooków jest tymczasowo wyłączony.
Zapraszamy za pewien czas.

Wszystko o eBook

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podatnika.

Opracowanie dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016r. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w tak dużym zakresie unormowań dotyka jednego z najistotniejszych zagadnień dla całego prawa podatkowego. Ustawodawca tworząc regulacje tej klauzuli posługuje się środkami techniki prawodawczej zapewniającymi elastyczność. Stąd też szczególną uwagę Autor poświęca analizie tych środków techniki prawodawczej i ocenie ich ,,przełożenia'' na praktykę prawa podatkowego. Autor omawia zatem m.in. normatywne pojęcie unikania opodatkowania, pojęcie czynności odpowiedniej, kwalifikację sposobu działania jako sztuczny, uznanie czynności za podjętą  przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, a także pojęcie czynności oraz korzyści podatkowej.

Stan prawny aktualny na 2017 rok.

Spis treści


Co to jest eBook?

Wymagania techniczne

Jak kupić?

 

Format pliku: ePUB zabezpieczony znakiem wodnym

Wersja pliku: 1.0