Kategorie

Katalog
Wydawniczy

2018
Katalog 2018

 
 
 
 

ePUB: Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi. Wydania III(2015)

Paweł Sałdyka
Dostępność:
w ciągłej sprzedaży

Z przyczyn technicznych zakup eBooków jest tymczasowo wyłączony.
Zapraszamy za pewien czas.

Książka napisana przez praktyka stanowi zbiór kilkuset gotowych rozwiązań sytuacji, występujących w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw.
Wydanie z 2015 r. zostało poszerzone o zagadnienia dotyczące sprawozdawczości, w tym m.in. obowiązku zapewnienia porównywalności danych sprawozdawczych, a także zatwierdzania sprawozdań finansowych i składania ich w odpowiednich instytucjach. Autor, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa.
Odpowiedzi napisane w przystępny i zrozumiały sposób, połączone z przykładami liczbowymi, rozwiewają wątpliwości pojawiające przy ewidencji operacji gospodarczych oraz w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych. Przyjęta przez autora zasada grupowania pytań, według kluczowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, zapewnia czytelnikowi szybkie odnalezienie odpowiedzi na nurtujący go problem.

Spis treści

Format pliku: ePUB zabezpieczony znakiem wodnym

Wersja pliku: 1.0