Kategorie

Katalog
Wydawniczy

2018
Katalog 2018

 
 
 
 

ePUB: Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym. Praktyczne vademecum.

Marzenna Kałka
Dostępność:
w ciągłej sprzedaży

Dostępna również jako:

2017 Postęepowanie celne w UKC. Praktyczne vademecum. książka
papierowa

Z przyczyn technicznych zakup eBooków jest tymczasowo wyłączony.
Zapraszamy za pewien czas.

Wszystko o eBook

Nowe  „unijne” i „krajowe” prawo celne (obowiązujące od  20 sierpnia 2016r.) wprowadziło nowy  tryb prowadzenia postępowań celnych w oparciu o przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i   znacznie ograniczyło stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej. W książce opisano dokładnie nową procedurę wydawania decyzji, wpływ szeregu nowych przepisów proceduralnych na koncepcję postępowania celnego m.in. prawo do bycia wysłuchanym, tryby  nadzwyczajne   funkcjonujące w postępowaniu celnym zupełnie odmienne od tych funkcjonujących w postępowaniach podatkowych. Omówiono również przepisy dotyczące przedstawiciela celnego, które  mają zastosowanie w postępowaniu celnym, inaczej niż w postępowaniu podatkowym dotyczącym podatków importowych, gdzie obowiązują przepisy dotyczące pełnomocnictwa określone w Ordynacji podatkowej.

Spis treści


Co to jest eBook?

Wymagania techniczne

Jak kupić?

 

Format pliku: ePUB zabezpieczony znakiem wodnym

Wersja pliku: 1.0