Kategorie

Katalog
Wydawniczy

2018
Katalog 2018

 
 
 
 

Komentarz - Ordynacja podatkowa - 2015

Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Ryszard Mastalski, Janusz Zubrzycki
Dostępność:

Dostępny również jako:

2015 Komentarz. Ordynacja podatkowa. eBook
zabezpieczony
(DRM)

Wielka nowelizacja Ordynacji podatkowej na 2015 rok!
Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które mają obowiązywać od  1 stycznia 2015 r.  oraz zaczną obowiązywać w 2015 r.
Nowelizacja obejmuje, m.in.  regulację związaną z klauzulą ds. unikania opodatkowania, wyboru metody szacowania,  pełnomocnictw, doręczania korespondencji, przedawnienia, dostępu urzędów skarbowych do danych bankowych, złożenia grupowego wniosku o interpretację.
Autorami są wybitni znawcy problematyki materialnego prawa podatkowego: prof. Ryszard  Mastalski i sędzia NSA Janusz Zubrzycki, oraz procedury podatkowej: sędzia NSA prof. Barbara Adamiak (aktualizująca również część komentarza opracowaną przez zmarłego prof. Janusza Borkowskiego).
Spis treści