Kategorie

Katalog
Wydawniczy

2018
Katalog 2018

 
 
 
 

Należności celne. Praktyczne vademecum.

Marzenna Kałka
Dostępność:
odstąpiono od wydania

Z przyczyn niezależnych od Wydawcy książka nie ukaże się w roku 2017.
Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Nowe przepisy Unijnego Kodeksu Celnego  wprowadziły zmiany w przepisach dotyczących ustalania wartości celnej, Wiążącej Informacji Taryfowej oraz składania zabezpieczeń celnych. Zmodyfikowane zostały regulacje dotyczące  podstawy powstania długu celnego zawierające przepisy określające ogólne i szczególne zasady obliczania kwot należności celnych w zależności od procedur celnych, którymi zostały objęte towary podlegające tym należnościom. Książka stanowi próbę zebrania i omówienia podstawowych przepisów związanych z  elementami,  na podstawie których stosowane są należności celne oraz zagadnień długu celnego i zabezpieczenia należności celnych.

W książce omówiono m.in.:
- jak prawidłowo określać wartość celną towarów,
- jak skutecznie dokumentować pochodzenie towarów i stosować preferencje taryfowe,
- w jakich sytuacjach powstaje dług celny,
- kto jest dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty długu,
- w jaki sposób i w jakich sytuacjach składa się  obowiązkowo zabezpieczenie i w jakiej wysokości,
- jakie są terminy płatności należności celnych,
- w jaki sposób uzyskać odroczenie płatności,
- w jakiej wysokości naliczane są odsetki za zwłokę,
- jak uzyskać zwrot lub umorzenie należności celnych.