Kategorie

Katalog
Wydawniczy

2018
Katalog 2018

 
 
 
 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 2015

Janusz Zubrzycki, Paweł Sałdyka
Dostępność:

Dostępna również jako:

2015 eBook - Śrdoki trwałe oraz wartości... eBook
zabezpieczony
(DRM)

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym i bilansowym.
W książce usystematyzowano skomplikowaną tematykę omawiając ją przede wszystkim z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także zagadnień rachunkowości oraz podatku VAT.
W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy:
• zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie ich nowych definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
• kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, zakupów tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
• ustalania wartości początkowej, leasingu środków trwałych, oraz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych;
• podatku od towarów i usług w kontekście środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
• zasad (metod) amortyzacji majątku trwałego.
Zaletą tej pozycji są liczne przykłady oraz jej układ – ponad 600 pytań (haseł) i odpowiedzi – umożliwiających Czytelnikowi szybkie dotarcie do interesującego go zagadnienia.
Omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

Stan prawny aktualny na 2015 r.

Spis treści