Kategorie

Katalog
Wydawniczy

2018
Katalog 2018

 
 
 
 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 2014

Małgorzata Wieczorek - Fronia, Janusz Zubrzycki
Dostępność:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym i bilansowym.

W książce usystematyzowano skomplikowaną tematykę omawiając ją przede wszystkim z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także zagadnień rachunkowości oraz podatku VAT.

W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy:

· zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie ich nowych definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
· kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, zakupów tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
· ustalania wartości początkowej, leasingu środków trwałych, oraz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych;
· podatku od towarów i usług w kontekście środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
· zasad (metod) amortyzacji majątku trwałego.

Zaletą tej pozycji są liczne przykłady oraz jej układ – ponad 600 pytań (haseł) i odpowiedzi – umożliwiających Czytelnikowi szybkie dotarcie do interesującego go zagadnienia.
Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach opodatkowania: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stan prawny aktulany na czerwiec 2014 roku.

SPIS TREŚCI