Kategorie

PayU

ePUB: Praca cudzoziemców w Polsce z państw wschodu oraz UE - opodatkowanie, oskładkowanie i delegowanie do innego kraju UE - praktyczne problemy. Vademecum podatnika

Lidia Rubińska
Dostępność:
w ciągłej sprzedaży

Dostępna również jako:

2019 Split payment książka
papierowa

Uzupełnienie na rok 2020 - do pobranie w formacie PDF

PDF Zmiana w updof obowiązująca od 1 sierpnia 2019 roku

Książka napisana przez praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności z bloku wschodniego oraz z UE, z uwzględnieniem delegowania do innego kraju UE. W publikacji omówiono zasady opodatkowania oraz oskładkowania cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Omówiono także zagadnienia delegowania cudzoziemca do innego kraju UE, a także konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Autorka w książce powołuje praktyczne przykłady poparte przepisami prawa, interpretacjami organów skarbowych oraz orzecznictwem sądowym.

Stan prawny aktualny na 2019 r.

Spis treści

Format pliku: ePUB zabezpieczony znakiem wodnym

Wersja pliku: 1.0