Kategorie

PayU

Ordynacja podatkowa - Nowości na 2019 rok.

Barbara Adamiak, Paweł Borszowski
Dostępność:
w ciągłej sprzedaży

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2018, poz. 800 ze zm.), które weszły w życie w 2019 r., ale także tych, które obowiązują  z dniem 25 listopada 2018r. Autorzy poddają zatem analizie zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej, jakie są konsekwencją wprowadzenia do systemu prawnego ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018, poz. 1629).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 2193) omówiono m.in. zmiany w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego, rozwiązań dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, a także cofnięcie skutków unikania opodatkowania, jak również informacje o schematach podatkowych.

Ponadto w książce omówiono zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej będące konsekwencją innych regulacji, tj.: ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771); ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2018 r. poz. 1540); ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2126 ); ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2244) o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym; ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw; ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 60); ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2019, poz. 492).