Kategorie

PayU

Split Payment - podzielona płatność. Praktyczne problemy. Vademecum podatnika

Łukasz Matusiakiewicz
Dostępność:
w ciągłej sprzedaży
Cena katalogowa:78,00 zł
Rabat: -7,80 zł (10 %)
70,20 zł

Dostępna również jako:

2019 ePUB - Split payment eBook
w formacie
ePUB

Split payment obowiązkowy w ograniczonym zakresie

 Uzupełnienie na rok 2020 - do pobranie w formacie PDF

Z dniem 1 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia będzie zastąpiony stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy tylko wtedy, gdy:

  • obie strony transakcji są podatnikami VAT (przy czym w grę wchodzi zwolnienie),
  • przedmiotem transakcji jest towar bądź usługa wskazane w nowym załączniku nr 15 do ustawy,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Załącznik nr 15 w zasadzie zastąpił załączniki nr 11, 13 i 14 do ustawy.

Zgodnie z dodawanym art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

W pozostałym zakresie metoda podzielonej płatności nadal ma charakter fakultatywny (nieobowiązkowy).

Z dniem 1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jest to zupełnie nowa instytucja, która może sprawiać pewne problemy, a dotyczy praktycznie wszystkich podatników VAT.

Z publikacji dowiesz się między innymi:

  • na czym polega podzielona płatność i czym jest rachunek VAT,
  • co oznacza dobrowolność w stosowaniu mechanizmu,
  • jakie korzyści wynikają ze stosowania split payment,
  • czy można „odblokować” środki na rachunku VAT,
  • jak uzyskać zwrot 25-dniowy na rachunek VAT,
  • jaki bonus daje wcześniejsza zapłata podatku z rachunku VAT.

Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także m.in. najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych.

Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Spis treści

ERRATA
do strony 34 publikacji

Wiersz

Jest

Powinno być

17 od góry

w terminie 150 dni

w terminie 90 dni

19 od góry

upłynął 150 dzień

upłynął 90 dzień

22 od góry

upłynął 150 dzień

upłynął 90 dzień