Kategorie

Ustawy 2017

Ustawy 2017
eBook z zabezpieczeniami
DRM (2019)
Przetestuj GRATIS
PayU

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 2018

Janusz Zubrzycki
Dostępność:

Dostępna również jako:

2017 eBook - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. eBook
zabezpieczony
(DRM)

Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zakresie stawek amortyzacyjnych,
 2. podwyższono ustawowy limit niskocennych składników majątku z 3.500 zł do 10.000 zł,
 3. doprecyzowano definicję wartości niematerialnej i prawnej,
 4. ustanowiono nowe zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia,
 5. wprowadzono nowe ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych,
 6. ustanowiono podatek od środków trwałych powyżej 10 mln zł.

W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe zagadnienia, uwzględniając ich wpływ przy  prezentacji, m.in.  następujących problemów:

 • zakresu przedmiotowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia lub wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
 • strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów;
 • ustalania wartości początkowej oraz leasingu środków trwałych;
 • amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku trwałego,
 • obowiązującej od 12 sierpnia 2017 r.  możliwości  dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.

Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Spis treści